Styrelse

Ordförande:Ulf Johnson
Kassör:Per Livén
Sekreterare:Morgan Henningsson
Ledamot:Jörgen Andreasson
Ledamot:Magnus Enorson

Övriga funktioner

Musikalisk ledare:Magnus Enorson
Administrativ chef:Jörgen Andreasson
Medie- och sponsorkontakter:Ulf Johnson
Artistkontakter och bokningar:Morgan Henningsson
Webbdesign:Daniel Rost